Opvang Gistel

Voor veel ouders vormt het vinden van voldoende en degelijke kinderopvang een probleem. Onze school draagt hier graag haar steentje in bij. In elke afdeling wordt voor- en naschoolse opvang georganiseerd. ‘ Morgens verwelkomt juf Hilde Mollet de kinderen en ’s avonds of op woensdagmiddag neemt juf Martine Dury de kleuters onder haar hoede.
Om een duidelijk overzicht te hebben, vragen we om goed af te spreken met juf Martine, juf Hilde of de klasleerkracht. Bij hoogdringendheid vragen wij om de school telefonisch te verwittigen. Van de ouders verwachten we dat ze de uurregeling strikt respecteren. De opvangkosten worden maandelijks via de rekening van het kind aangerekend. Per begonnen halfuur wordt € 1,05 in rekening gebracht.

059/27 83 40

Uurregeling

- MA/DI/DON van 7u. tot 8u.30 en van 16u.20 tot 17u.20
- WOE van 7u. tot 8u.30 en van 11u.45 tot 12u.45
- VRIJ van 7u. tot 8u.30 en van 15u.15 tot 17u.15

Indien je langer opvang nodig hebt, kan je jouw kleuter inschrijven in de buitenschoolse opvang De Zonnebloem. De kinderen worden met de schoolbus naar De Zonnebloem gebracht. Verwittig ook de school indien je hier gebruik wenst van te maken.