LOC

Samen met VBS Gravenbos organiseert onze school een gemeenschappelijk LOC.
In dit Lokaal Overleg Comité zetelen afgevaardigden van het schoolbestuur en van het personeel van Gravenbos en Driespan.
De directie van beide scholen hebben een adviserende functie.
De voorzitter is een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Jaarlijks komt het LOC minstens vijf maal samen.

Het LOC heeft

  • informatierecht (o.a. over tewerkstelling, financieel beleid, infrastructuur,...)
  • een onderhandelingsbevoegdheid (o.a. over algemene principes personeelsbeleid, evaluatie van het personeel, ...)
  • toezichtsbevoegdheid (sociale wetgeving, sociale en administratieve reglementeringen,…)
  • bemiddelingsbevoegdheid

In het LOC zetelen:

Vertegenwoordigers schoolbestuur:

Dhr. Eddy Breemersh
Mevr. Marleen Debeer
E.H. Duplacie
Dhr. Hugo Gevaert
Dhr. Johan Proot
Dhr. Kurt Roose


Vertegenwoordigers personeel VBS Driespan

Nathalie Mares
Bea Vanhooren
Hanne-Lore Cappelier


Vertegenwoordigers personeel VBS Gravenbos

Sigrid Duyck
Cisca Verbanck
Gitte Ramaekers


Adviseurs

directeur Evelien Bulcke
directeur Peter Willems