Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres:

vzw Katholiek Onderwijs Hinterland
Sint-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 Gistel

 • Voorzitter: de heer Michel Maricau 
 • Secretaris: de heer Hugo Gevaert
 • De heer Eddy Breemersch
 • Eerwaarde Heer Noé Clarysse
 • Mevrouw Marleen Debeer
 • Eerwaarde Heer Edgard Duplacie
 • De heer Piet Logghe 
 • De heer Johan Proot
 • De heer Karl Roose
 • De heer Kurt Roose
 • De heer Geert Sanders
 • De heer Erik Sierens
 • Mevrouw Trui Vandeputte
 • Mevrouw Marijke Vanhee
 • Mevrouw Marie Vanhoutte
 • De heer Willy Vanslembrouck