Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Adres:

vzw Katholiek Onderwijs Hinterland
Sint-Jans-Gasthuisstraat 20
8470 Gistel

Leden van het schoolbestuur:

 • Voorzitter: de heer Michel Maricau 
 • Ondervoorzitter: de heer Edgard Duplacie
 • Ondervoorzitter: de heer Piet Logghe 
 • Ondervoorzitter:  de heer Geert Sanders
 • Secretaris: de heer Hugo Gevaert
 • Penningmeester: de heer Eddy Breemersch
 • De heer Noé Clarysse
 • Mevrouw Marleen Debeer
 • De heer Johan Proot
 • De heer Karl Roose
 • De heer Kurt Roose
 • Mevrouw Trui Vandeputte
 • Mevrouw Marijke Vanhee
 • Mevrouw Marie Vanhoutte
 • De heer Willy Vanslembrouck

Leden van de Algemene Vergadering:

 • Mevrouw Marleen Daeleman
 • De heer Johan Desmedt
 • De heer Frans Dewulf
 • Mevrouw Maria Dewulf
 • De heer André Foulon 
 • Mevrouw Lieve Lootens
 • Mevrouw Denise Manhaeve
 • Mevrouw Rozanne Philippe
 • De heer Johan Vanbelleghem
 • De heer Wilfried Vandenberghe
 • De heer Daniel Vanmullem
 • Mevrouw Lieve Wydooghe