Bewegingsgezinde basisschool

A. KLEUTER

De kinderen krijgen 2 lestijden per week bewegingsopvoeding. Hierin worden verschillende vaardigheden aangeleerd: gooien en vangen, tikspelen, parcours, bewegen op muziek, ...
Ook zelfredzaamheid en sociale vaardigheden zoals omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, ... vinden wij belangrijk op onze school.

Tussen de verschillende lessen door krijgen de leerlingen de kans om even hun benen te strekken en de spieren los te gooien. Door het inlassen van toffe bewegingstussendoortjes is de concentratie weer optimaal.

Ook over de middag en in de speeltijden worden de kinderen gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen.

De 3de kleuterklas krijgt in het 3de trimester watergewenning in het zwembad van Middelkerke.

Jaarlijks wordt er een sportdag georganiseerd.

B. LAGER

De kinderen krijgen 2 lestijden per week bewegingsopvoeding. Hierin worden verschillende sporten aangeboden: balspelen, atletiek, zwemmen, behendigheidsspelen, ...

Ook zelfredzaamheid en sociale vaardigheden zoals fair-play, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken, ... vinden wij belangrijk op onze school.
We vragen dat alle kinderen van thuis turnpantoffels en een donkerblauwe of zwarte turnshort meebrengen in een turnzak.
Via school kunnen ze hun turn T-shirt aankopen. In het eerste of tweede trimester gaan alle leerlingen van de lagere school 10 lessen zwemmen in het zwembad van Middelkerke. Het zwembad vraagt om een aansluitende zwembroek te dragen.

Ook over de middag en in de speeltijden worden de kinderen gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen.

Tussen de verschillende lessen door krijgen de leerlingen de kans om even hun benen te strekken en de spieren los te gooien. Door het inlassen van toffe bewegingstussendoortjes is de concentratie weer optimaal.

Ook over de middag en in de speeltijden worden de kinderen gestimuleerd om zoveel mogelijk te bewegen.

Jaarlijks wordt een sportdag georganiseerd.