Leerlingenraad

Onze school kent een officiële leerlingenraad en vindt leerlingenparticipatie zeer belangrijk.

Op geregelde tijdstippen worden de kinderen uitgenodigd om samen met de directie en de leerkrachten over bepaalde thema’s te praten en hun advies uit te spreken.
Thema’s met een zeer grote leerlingenparticipatie :

  • Speelplaats en speeltijd
  • Schoolrestaurant
  • Projectwerking